صوفیه

    خانه »
  1. بلغارستان
  2. »
  3. صوفیه
جستجو در مسافت 0 کیلومتر
مکالمه کارکنان: زبان بلغاری ، انگلیسی ، فارسی
آدرس:
55, SIMEONOVSKO SHOSE Blvd. 1700 SOFIA, BULGARIA, صوفیه, بلغارستان
ساعت کار: دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30 تا 12:30
تلفن: 29878546 - 29814348 -359+